logo1Inspirasjon til gode opplevelser i natur og villmark.

Å finne et bestemt sted ved hjelp av turkart, eller markere hvor du har vært, gjøres ved bruk av koordinatsystemet UTM. Blå linjer på kartet utgjør et rutesystem. Hver rute utgjør en 1 km, og hver linje har sitt eget tall.

La oss tenke oss at du vil oppleve utsikten fra Tømmeråsen. I artikkelen om Tømmeråsen finner du UTM koordinatene 098 316. De to første tallene forteller deg at du skal finne linjen øverst eller nederst på kartet med tallet 09. Hver rute er delt opp i 10. Det vil si at det neste tallet som er 8 ligger 800 meter til høyre fra 09 linjen eller 8 tideler på kartet. De neste to tallene (31) finner du lengst til venstre eller høyre på kartet. Følg 31-linjen til du treffer 09-linjen. 6 tideler over 31 linjen vil du finne Tømmeråsen. Hver rute er en kilometer og angitt med et tosifret tall. Det vil si at når du deler en rute inn i 10 deler vil det tredje tallet vise Tømmeråsen med en nøyaktighet på 100 meter. På et kart i målestokk 1:50 000 er det vanskelig å angi et bestemmelsessted mer nøyaktig.

Ved hjelp av GPS er det mulig å konvertere lengde- og breddegrader til meter. Man vil da kunne oppgi UTM koordinater helt ned til en meters nøyaktighet. Tar vi utgangspunkt i Kløftene ved Hauktjern vil det fullstendige UTM koordinatet se slik ut: UTM 32N 605452 6641049.  De tre første bokstavene forteller hva slags koordinatsystem det referes til. 32N betyr at vi er i sone 32 og belte N. Norge er delt inn i sonebeltene 32 til 36. Dette er informasjon som ofte er unødvendig i tursammenheng, og utelates gjerne i koordinatene. I stedet refereres det til hvilket turkart som er aktuelt å bruke, for eksempel Oslo Østmark 1:50 000.  Tallene som er understreket vil være de tallene vi kan nyttiggjøre oss på et vanlig turkart. Tallene til venstre for understrekingen forteller hvor mange 100 km vi er fra rute 32 N i østlig og nordlig retning. Tallene til høyre for understrekingen angir meter i tiere og enere.

Målestokk.

Turkart har vanligvis målestokk 1:50 000. Det betyr at 1 cm på kartet er 50 000 cm i virkeligheten. Siden det er 100 cm i en meter kan du ta bort to nuller for å finne antall meter. 1 cm er altså 500 meter. Det er kjekt å bli vant med målestokken. På kartet ser det lett ut å gå rundt et vann, men det kan ofte bli lenger enn du ante dersom du ikke tok høyde for målestokken.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd