logo1Inspirasjon til gode opplevelser i natur og villmark.

Som hvite snøballer dukker de opp i mindre flokker om vinteren. Når man ser den lange, mørke stjerten, er man ikke i tvil om hva slags fugl det er.

Stjertmeisen foretrekker hovedsakelig løvskog, men forekommer også i blandingsskog. Forekommer i størst antall i lavlandsområder i Sør-Norge til Trondheimsfjorden. Mer uregelmessig lenger nord, men hekker også i Finnmark. Fuktig løvskog i nærheten av bekker, myrer eller våtmark er favorittområder.

Ved kalde vintre synker bestanden kraftig, men tar seg opp igjen ved mildere vintre. Man antar at bestanden varierer mellom 5000 hekkende par til 20 000. Stjertmeisen overvintrer i Norge og lever av insekter hele året. Fordi den spiser insekter er den sjelden på foringsplasser med frø. Den kan likevel forsyne seg med fett og talg.

Om vinteren flyr den i flokk, men i april løser flokkene seg opp i hekkende par. Reiret bygges blant annet av lav som limes sammen av spindelvev. Innsiden fores med mose og fjær.

Stjertmeisen er en spurvefugl og er 14 cm lang med 9 cm lang stjert og vingespenn på 16-19 cm. Hvitt hode med kort nebb. Hvit underside som går over til svakt rosa. Rosa til brune skuldre, svarte vinger og stjert. Er stadig på farten og sitter sjelden i ro lenge om gangen.

stjertmeis1595

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd