logo1Inspirasjon til gode opplevelser i natur og villmark.
Mellomskarv

Mellomskarv (Phalacrocorax carbo sinensis)

Jeg er vant med å se skarv på Helgelandskysten og ble overrasket når jeg så skarv på Gjærsjøen og Sværsvann utenfor Oslo. Det er da snakk om mellomskarv som er en underart av storskarven.

Storskarven kjenner vi særlig fra kysten i Hordaland, Trøndelag og Nordland. Mellomskarven er en nyere underart i Norge. I 1997 etablerte den seg i Øra naturreservat i Fredrikstad. Derfra har den spredt seg fra Østfold til Rogaland. Den er blitt observert så langt nord som Dovre.

Bestandsøkning.

Bestanden har økt mye på kort tid, noe som skaper konflikter. Eksempelvis har det i Lågen i Gudbrandsdalen blitt en konflikt med fiskere som mener mellomskarven tar ut for mye fisk. En voksen mellomskarv spiser omtrent 0,8 kg fisk i døgnet. I Norge er det 2500 hekkende par, i følge Norsk Ornitologisk Forening (2017). Det blir en del tonn fisk.

Mellomskarven var tidligere hardt beskattet og ble i mange europeiske land utryddet på 1960-tallet, ifølge NOF. Beskyttende tiltak har ført til at bestanden har økt. Ifølge Forskrift om jakt- og fangsttider er det lov å jakte på skarv i innlandet mellom 1. oktober og 30. november.

Kjennetegn.

Mellomskarven er rundt 10 % mindre enn Storskarven. Storskarven lever av fisk ved kysten som torsk 100-700 gram stor, sild, lodde, flyndre og ulke. Mellomskarven lever av fisk i brakkvann eller ferskvann. Begge artene er veldig lik hverandre med svart, blåglinsende fjærdrakt, langt kroket nebb som er guloransj innerst. Overgangen fra nebbet til halsen er hvit. Mellomskarven har litt mer hvitt på halsen.

Den flyr med tunge, rolige vingeslag avløst av korte glideturer. Halsen holdes litt inntrukket. Den sitter ofte med utslåtte vinger. Skarvens fjærdrakt suger vann og kan hende sitter den slik for å tørke fjærene. Fordelen med en slik fjærdrakt er at den får stor fart og kan manøvrere godt under vann. Svømmende på overflaten ligger den dypt i vannflaten. Den er en effektiv fisker og kan bruke mye tid på å hvile og fordøye maten.mellomskarv

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd