logo1Inspirasjon til gode opplevelser i natur og villmark.
Toppand

En liten and som veier 600-1000 gram og er 40-45 cm lang med vingespenn på 67-73 cm. Hannens fjærtopp er det mest særegne med denne anda. Hunnen har en mye mindre fjærtopp som nesten ikke synes.

Hannen er svart, men hvit på siden og buken. Hunnen er brun. Når solen treffer hannens hode ser man en lilla farge i det svarte. Nebbet er blålig med en mørk flekk på tuppen. Begge har gule øyne. Ungenes farge ligner hunnens.

Opprinnelig fantes den bare nord i landet, men har bredt seg utover og er nå vanlig over hele landet. Om vinteren trekker den sørover og vestover. På vestlandet samles den da i store flokker ved kysten. Den foretrekker rolige ferskvann, men når vannene fryser til is nyttiggjør den seg saltvann. Den trives særlig godt i grunne vann der den kan dykke ned til bunnen for å finne mat som bløtdyr, krepsdyr og insektlarver. Den kan dykke 3-14 meter dypt og er således nokså fleksibel i forhold til habitat. Den trives der det ikke er for kaldt og ikke for varmt. Den er utbredt i vest- og østeuropa, og i mange land vokser bestanden. I Russland er bestanden størst. I Norge har bestanden vært stabil de siste 40 år med 7-10000 individer.

Reirene er som oftest i kolonier i tett vegetasjon på bakken, slik at det skal bli vanskelig for rovdyr å komme nær reirene. Den kan også legge reir blant måke- og ternekolonier, og satser da på at måkene skal gi beskyttelse mot rovdyr. Reirene legges i nærhet til vann, og den ser ut til å foretrekke øyer.

Jakttiden for toppand er lik for hele landet og gjelder i perioden 30.09-23.12.

toppand1

Our website is protected by DMC Firewall!