logo1Inspirasjon til gode opplevelser i natur og villmark.

Det vitenskapelige navnet betyr liten høne med gulgrønne ben. Sivhøna er en tranefugl i riksefamilien.


Kjennetegn Den er mindre enn sothøna med sine rundt 33 cm og en vekt på 300 gram. Det mest iøyenfallende er et rødt panneskjold og rødt nebb med gul spiss. På den svarte kroppen går en hvit linje langs kroppssiden. Den nikker med hodet når den svømmer.


Leveområde Sivhøna trives i næringsrike ferskvann med mye vegetasjon, slik at den kan finne skjulesteder. Det er en fast og stabil bestand rundt Oslofjorden og på Jæren. Den forekommer likevel mange andre steder som langs kysten nordover til Trondheimsfjorden, Agderfylkene, Sunnmøre, Oppland og Hedmark. Sivhøna drar nytte av at jordbruket forurenser vann med næringssalter og har økt bestanden til slike vann. Mange harde vintre på rad får dramatisk effekt på bestanden. I Norge antar man at bestanden ligger på 500-2000 hekkende par og sett over tid regnes bestanden å være stabil, selv om det kan være årlige variasjoner. Flere overvintrer på Sørvestlandet, mens de fleste trekker til Storbritannia, Tyskland, Nederland og til og med Sør-Europa og Nord-Afrika.


Føde Sivhøna spiser planter, insekter og andre smådyr den kommer over. Den spiser fra bakken eller ved å duppe hodet under vann.


Reirplassen Sivhøna er monogam ut sesongen, og kan finne seg ny make neste vår. Både hunn og hann mater ungene. Den lever ikke i flokk, men i en familiegruppe og ellers alene. Reiret bygges av kvister og gress/strå oftest på bakken nær vannet. Hunnen legger 5-9 hvitaktige eller beige egg med brunlige prikker. Den ruger i 21 dager og ungene flyr etter 40-50 dager. Den kan få 1-3 kull per sesong.


Kilder: Norsk Fugleatlas Northern European Birds 2010 BirdGuides Ltd

Our website is protected by DMC Firewall!