logo1Inspirasjon til gode opplevelser i natur og villmark.

Akkurat dette individet ble observert på et vann i Oslo. Det ene øyet var ødelagt, og kan hende har det skjedd i slåsskamp om hunnene. Den svømte alene og så litt pjuskete ut i sin enøyde ensomhet.


Denne vakre arten er den største av Lappedykkerne og innvandret fra Europa til Norge en gang på 1900-tallet. I dag finnes den særlig rundt Oslo, Akershus og Østfold. Det finnes bestander på Jæren, Lista og innerst i Trondheimsfjorden. Den trives i næringsrike vann med god vegetasjon.


Hovedsakelig oppholder den seg i Norge mars-oktober, men den kan også overvintre langs kysten. Hekketiden er fra mai-juli, og er du heldig kan du få oppleve det spesielle parringsspillet hvor hann og hunn danser sammen på vannflaten. Eggene legges i flytende reir og begge kjønn ruger.


På bildet ser vi toppdykkeren med sin karakteristiske vår- og sommerdrakt, dvs fjærene på hodet og "kinnskjegget". På vinteren er kinnskjegget borte og toppfjærene er mye kortere. Hanner og hunner er like. Nebbet er svakt rødlig. Ungfuglene har til å begynne med stripete hode.


Toppdykkeren lever av fisk som mort og andre små karpefisk. Ellers tar den insekter og krepsdyr.

Our website is protected by DMC Firewall!