logo1Inspirasjon til gode opplevelser i natur og villmark.
kjøttmeis

Kjøttmeisen er en fugl som drar nytte av menneskene. Den oppsøker for eksempel foringsplasser om vinteren og legger gjerne reir i fuglekasser. Den forekommer oftest i løvskog og blandingsskog, men er mer sjelden i ren barskog.

Den kan gjerne hekke i hager og parker og er utbredt over hele landet. I Finnmark er forekomsten størst nær bebyggelse. Det er et sted mellom 500000 og 1000000 par i Norge og bestanden er stabil. Den overvintrer, men enkelte trekker til Danmark og de britiske øyer i september-oktober. Den er hovedsakelig en standfugl som innebærer at den blir i samme området sommer og vinter. Den kan også streife utenom hekketiden på jakt etter føde.

kjottmeishunnKjøttmeisen kalles også talgokse og tertitt.

Mat. Den spiser insekter og edderkopper. Særlig spiser den sommerfugler, sommerfugllarver og biller. Om vinteren spiser den frø og frukt, men den finner også insekter som overvintrer i bark, under løv, med mer.

Atferd. Kjøttmeisen er sosial og kan opptre i flokker med andre arter på søken etter mat. Særlig ses den ofte i nærheten av blåmeis. I hekketiden er kjøttmeisen territoriell og hannene kan være aggressive. Kjøttmeisen er monogam.

Reir. Den bygger reir i hull, men er fleksibel når det gjelder reirplass, og er således ikke avhengig av hulrom i trær. Den foretrekker steder med buskvegetasjon. Reiret bygges av mose og fores med hår, ull og fjær. Kjøttmeisen som er avbildet fant et hår fra hestehale til å fore reiret med. Den starter gjerne hekking fra midten til slutten av April på Østlandet, og et par uker senere lenger nord. Den får gjerne to kull per år og legger 6-11 egg som den ruger på i 12-15 dager. Eggene er brunflekkete på hvit bakgrunn. Etter 16-22 dager er ungene flygedyktige.

kjottmeisungeKjennetegn. Kjøttmeishannen veier 16-22 gram og hunnen generelt et par gram mindre. Hannens vingespenn er på 22-25 cm. Lengden er rundt 14 cm.

Kjøttmeisen har svart hode med hvite kinn og svart nebb. Ryggen er grønn, brystet er gult med en svart stripe fra haken og ned til buken. Hannens bryststripe er bredere enn hunnens. Vingene er svarte og blålige med hvit stripe. Stjerten er blålig til svart.

Our website is protected by DMC Firewall!