logo1Inspirasjon til gode opplevelser i natur og villmark.

Kjennetegn. 14 cm lang, vingespenn 20-22 cm og en vekt på 16 gram. Det mest iøyenfallende er det oransje brystet og ansiktet. Kroppsfasongen er rund og til den lille kroppen virker bena lange og tynne. Ungfuglene er brunspraglete.

Leveområde. Den trives i blandingsskog og fuktige barskogområder fra Sør-Norge til Trøndelag. I fjellet finnes den opp til skoggrensen. Lenger nord er den fåtallig, men ser ut til å være i ekspansjon nordover. Forekommer også i parker og hager. Man anslår at det finnes 0,5 - 1,5 millioner par i Norge og bestanden er stabil. Rødstrupen er en trekkfugl, men overvintrer ofte langs kysten sør og vest i landet hvor vintrene er mildere. I sepbtember-oktober trekker den til sørlige og vestlige deler av Europa og nord-vestlige deler av Afrika, før den er tilbake i april-mai. Trekkene foregår om natten.

Reir. Rødstrupen holder seg mye på bakken eller i trær og busker like over bakken. Den flyr oftest lavt. I Sør-Norge starter eggleggingen i slutten av april til begynnelsen av mai, og 2-3 uker senere lenger nord.

Reiret legges på eller like over bakken. Den bruker hull i bakken, under røtter, steinsprekker eller hule trær. Kan også bruke menneskeskapte hulrom som fuglekasser eller hulrom i bygninger. Reiret lages av visne blader, mose og gress. Eggene har hvit bakgrunn med sandrøde flekker. Hunnen legger oftest 4-6 egg som hun ruger på i 14 dager. Etter 13-14 dager forlater ungene reiret, men foreldrene fortsetter å mate ungene i 3 uker til. Det forekommer at den har ett kull til i juli. Rødstrupen er territoriell, markerer området med høy sang og forsvarer samme hekkested hele livet.

Hunnen bygger reiret alene, men til gjengjeld blir hun servert frokost på senga hver dag. Hannen mater hunnen som en del av frieriet, noe som fortsetter gjennom rugeperioden.

Mat. Du lurer kanskje på hva det er hunnen får til frokost på senga? Hun får yndlingsretten sin som er insekter. I hekketiden så vi at rødstrupen samlet fem forskjellige insekter i nebbet før den fløy til reiret. Det var blant annet veps, møll, larve og mark. De fleste av insektene finner den på bakken, men den kan også fange insekter i lufta. Den spiser også maur. Om vinteren spiser den frukt, bær og frø.

Kilder:
birdlife.no
Birds of Northern Europe, BirdGuides Ltd 2010

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd