logo1Inspirasjon til gode opplevelser i natur og villmark.

Kjennetegn. 24-25 cm lang, vingespenn 34-38 cm, vekt 80-125 gram. Hannen er svart med guloransje nebb og en gul ring rundt øyet. Hunnen er mørkebrun med lysere hals og spettet bryst.

Hunnen mangler de gule fargene. Hannen er lettest å kjenne igjen. Hannen synger sin melodiøse og melankolske sang fra tretopper, særlig om kvelden.

Leveområde. Svarttrosten er en vanlig hekkefugl i Sør-Norge, og er mer sjelden som hekkefugl i Nord-Troms og Finnmark. Den foretrekker skog med mye busk og kratt, i nærheten av åpen, fuktig mark. Den foretrekker løv og blandingsskog framfor ren barskog. Den er vanlig i jordbruksområder, hager og i parker i byer. Den forekommer ikke over 900 moh. I Norge er bestanden stabil et sted mellom 100 tusen og 1 million par.

Hekkeplass. Vi fant et rede og fikk mulighet til å følge med på svarttrostens utvikling fra egg til flyvedyktig ungfugl. Vi kunne observere de voksnes atferd. Redet var bygget på en hylle i en bergskråning, inne i en bred sprek. Slik var redet beskyttet for vind på tre sider. Hunnen lå på redet og lettet ikke før vi var en meter unna. Den støyer betraktelig mindre enn gråtrosten og rødvingetrosten når den blir forstyrret. Den bygger rede på bakken eller like over bakken i et tre eller busk, eller som vi opplevde: i en bergskrent. Redet bygges av gress, strå og tynne kvister gjerne på et lag av mose. Redet kan forsterkes med gjørme dekket av tynt gress. Eggene er blågrønne med rødbrune flekker. Svarttrosten legger 3-5 egg. Den er territoriell og har i hovedsak samme partner. Paret vender ofte tilbake til samme område, men bygger rede på litt forskjellige plasser innenfor området.

Svarttrosten er en trekkfugl og trekker til de britisk øyer i september-november. De gamle hannene er først tilbake, så tidlig som mars-april. Det er særlig de gamle hannene som overvintrer langs kysten.

svarttrosthunn

svarttrostrede

svarttrostunger

Our website is protected by DMC Firewall!