logo1Inspirasjon til gode opplevelser i natur og villmark.

Kjennetegn. 32 cm lang og 30% større enn flaggspetten. Vingene er grønne og overgumpen er gulgrønn. Bryst og buk er grågrønn. På hodet har den en rød stripe som går helt bak i nakken.

Den er svart rundt øynene med en svart mustasjestrek. Hannens mustasjestrek er fylt med rødt.  Øynene er hvite med svart pupill. Grønnspetten på bildet er trolig en ungfugl fordi den er mer grålig med mindre svart i ansiktet.

Grønnspetten beveger seg ofte på bakken blant annet for å spise maur. Det lange nebbet er ikke så hardt og den hakker i myke trær. Tromming på trær forekommer sjeldnere sammenlignet med flaggspetten. Tungen er opp til 10 cm lang. Tungen brukes til å fange maur og andre insekter. Den kan plyndre maurtuer i oktober til mai. Grønnspetten graver seg gjennom et snølag på 30 cm for å komme til maurtuen. Den typiske låten er skarp og repeterende og kan ligne en (gal/skrikende) latter.

Leveområde. Grønnspetten spiser maur på bakken. Den liker derfor åpen skog med lite buskas. Særlig gammel løvskog gir gode forhold for grønnspetten. Nyplanting og gjenvoksing av skog er ikke heldig for grønnspetten. Bestanden er i tilbakegang. Kanskje har det å gjøre med gjenvoksing av åpen beitemark, hvor færre husdyr beiter i skogen. Grønnspetten klarer seg dårlig i snørike vintre, fordi det blir vanskelig å finne maur. Den forekommer på Østlandet, Sørlandet og Vestlandet, og mindre i Trøndelag og Helgeland.

Reirplassen. Grønnspetten har samme partner ut sesongen og i flere år. Familien kan holde sammen til ut i oktober. Utenom hekkesesongen foretrekker den å leve alene. Den beskytter sitt territorium. Grønnspetten foretrekker reir i gammel osp. På hogstfelt kan det være en god ide å la gammel osp stå igjen.

Our website is protected by DMC Firewall!