logo1Inspirasjon til gode opplevelser i natur og villmark.

Munken er en spurvefugl tilhørende familien sanger. Sangen regnes for å være vakker. Lærer man seg sangen er det lettere å oppdage munken, da den er flink å holde seg skjult.

Kjennetegn. Den er lettest å kjenne igjen på "lua" som ser ut som den er dratt for langt ned over ørene. Hunnens isse er rødbrun, mens hannens isse er svart. Ellers er den ganske anonym med sin brungrå overside og noe lysere underside. Den er 13 cm med vingespenn på 20-23 cm og en vekt på 16-25 gram.

Leveområde. Forekommer oftest sør for Helgeland, hovedsakelig i løv- og blandingsskog. Den trives der det er rik undervegetasjon. Den antas å nyttiggjøre seg tendensen til gjengroing av gammel beitemark. Den overvintrer i Middelhavsområdet, selv om noen overvintrer i Norge. Den ankommer Norge i midten av mai og trekker sørover i august-september.

Føde. Munk spiser hovedsakelig insekter i hekkesesongen og bær ellers i året. Insektene plukkes fra blader og grener.

Reirplassen. Reiret bygges ofte lavt i en busk. Reiret bygges av gress, blader og tynne kvister til en skålform. Den legger 4-6 hvitaktige egg som ruges i 11-12 dager. Ungene flyr etter 10-14 dager. Begge foreldrene ruger og mater ungene. Ungene mates av foreldrene to uker etter at de har forlatt redet.

Det finnes 200 000-700 000 par i Norge og bestanden er stabil.

munkhunn

DMC Firewall is a Joomla Security extension!