logo1Inspirasjon til gode opplevelser i natur og villmark.

Gjerdesmetten er en nokså annerledes fugl. Når den står i ro, holder den stjerten rett opp. I flukt har den en rund form, og med sine korte vinger minner den om en bie. Den går og hopper mye på skogsbunnen og kan nesten minne om en mus.

Kjennetegn. Med sine 9-10 cm og med vingespenn på 13-17 cm er den en av våre minste fugler. Den runde kroppen er likevel rimelig tung, det vil si 8-12 gram. Til sammenligning er vår minste fugl, Fuglekongen, 9 cm og bare 5 gram. Gjerdesmettens nebb er tynt og spisst. På oversiden er den kanelbrun, mens under er den noe lysere. Den har en lys stripe over øyet og tynne tverrgående striper i drakten.

Leveområde. Gjerdesmetten har størst utbredelse i Sør-Norge, med mindre forekomster i indre Østlandet, Nordland og Troms. Trives i all slags skog, men helst på fuktige steder med god undervegetasjon. Gjerdesmetten på bildene befant seg i et typisk gjerdesmettlandskap, det vil si fuktig blandingsskog med flere vindfelte trær. Skogsbunnen var dekket med fuktig mose, bekk og en del kvist og kratt. Den trives lavt i terrenget. Mange overvintrer i Norge, helst langs kysten. Den trekker ellers til sørlige og vestlige deler av Europa i september-oktober. Allerede i begynnelsen av april kommer den tilbake.

Føde. Gjerdesmetten spiser i hovedsak insekter, særlig biller og edderkopper, som den finner på blader, kvister og i bark. Den finner også insekter på bakken. Den finner det meste av maten lavt i terrenget og sjeldent høyere enn to meter fra bakken.

Reirplassen. Reiret bygges tidlig i april og er kulerundt bestående av mose, blader og gress. Hannen bygger flere reir og hunnen velger ett av dem. Eggleggingen skjer rundt midten av mai og hunnen kan legge opp til 9 hvite egg. Hannene passer territoriet sitt ganske aggressivt mot andre hanner.

På kalde vinterdager kan flere fugler holde varmen tett inntil hverandre under snøen eller i hulrom. Er vinteren hard er det mange som ikke vil overleve. Det høye antallet egg hjelper til at bestanden tar seg opp og holder seg stabil på 100 000-500 000 par sett over tid.

Gjerdesmetten er en spurvefugl tilhørende gjerdesmettfamilien. Det finnes 59 gjerdesmettarter i Amerika, men bare en i Europa. På vestlandet er det en egen underart ved navnet bergensis, som er mørkere.

Kilder:
Norsk fugleatlas på birdlife.no
Birds of Nortern Europe, Birdguides Ltd 2010.

gjerdesmett1

DMC Firewall is a Joomla Security extension!