logo1Inspirasjon til gode opplevelser i natur og villmark.

Tilbakegang i bestanden. Hettemåka hekket i Norge for første gang på Jæren i 1867, i følge Birdlife.no. Innen 1920 hadde den etablert seg i Trøndelag og i Oslofjorden. Fra 1971 hadde den spredt seg til indre Øst-Norge, Agderfylkene, Rogaland, Sogn og fjordane, Møre og Romsdal.

De typiske hekkeområdene har vært myr- og sumpområder ved ferskvann. Etterhvert som den spredte seg, benyttet den holmer og øyer i skjærgården og våtmarksområder opp mot fjellet. I økende grad har parkområder i byer blitt benyttet.

Siden 1990 og fram til 2011 har bestanden gått kraftig tilbake. I 2006 havnet den på rødlista over truede arter. Selv om det latinske navnet betyr noe slikt som "måken som ler", er ikke dette mye å le av.

En hypotese om tilbakegangen ligger i dårligere mattilgang og dermed færre unger. Reduksjon av våtmarksområder og forandringer i jordbruket kan være forklaringer. Kunstgjødsel og maskinell drift gir dårligere forhold for meitemark som hettemåka spiser mye av.

En stor hettemåkekoloni gir bedre beskyttelse mot andre måker, kråkefugler og pattedyr. Da er det mange øyne til å oppdage farer og lettere å jage bort fienden når de er mange. En liten koloni er derfor mer sårbar og vil kunne ha færre unger som overlever.

Åtte prosent av hettemåkene overvintrer i Norge, mens resten trekker til Storbritannia og Danmark, Tyskland, Frankrike. Noen hettemåker fra Finland og lenger østover overvintrer i Norge.

Kjennetegn. 34-37 cm lang, vingespenn 100-110 cm. Mørkebrunt hode eller hette som går litt opp i nakken når det er hekketid. Om vinteren er hodet hvitt med mørk markering ved øret.  Noe spiss vingeform. Mørkerød på nebb og bein. Hvit halvsirkel rundt øynene. Svak grå overside på vingene som også har et hvitt felt med en svart ytterkant. Ungfugler er mer brunspraglete på ryggen, med blekere bein, blekt nebb med mørk tupp.

hettemakeung

Kilder:
"Hvordan går det med hettemåkene i Norge?" av Morten Helberg, Arild Breistøl, Nils Helge Lorentzen i Vår fuglefauna 34 (2011) nr.1
www.birdlife.no som er Norsk ornitologisk forening sin nettside.
Birds of Northern Europe, Birdguides.

hettemake1

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd