logo1Inspirasjon til gode opplevelser i natur og villmark.

Denne brune, buktende elva strekker seg dovent fra Mjærvannet i Sørmarka til Vansjø i sør.

Øverst i elva, mellom Tomter og Mjær finnes ørret, men ørretfiske krever fiskekort. Det får du kjøpt i kiosken i Tomter sentrum. Denne delen av elva er preget av raskere vannføring, fosser og demninger etter tidligere sagbruk og møller. Dermed er det mer aktuelt å starte kanopadlingen lenger ned i elva. Kanoen ble satt på vannet ved en bro (Torsheim) ikke langt fra Middagsåsen Skisenter i Våler kommune. Elvebredden skråner ikke mer her enn at man får kanoen på vannet uten vansker. Herfra og ned til Vansjø finnes gjedde, abbor, karpe og stam/årbuk.

Kart: Vansjø 1:25 000 UTM 32N 604078 6596741 (startsted)
GPS: N59 29.770 E10 50.293

Mye trefall

Men vi fikk raskt annet å tenke på enn fiske. Elva var sperret av trær som vind og bever hadde lagt på tvers i elva. Noen steder gikk kanoen hobolvansjoakkurat klar for trærne, andre steder var det full stopp. Da måtte vi ut av kanoen, balansere på stokkene, og løfte og dra kanoen over. 4-5 steder lå det slike hindringer mellom startstedet og ned til Sanderød like nord for Bjørnrødvann. Nedenfor Folkestad er det et område med stryk. Det er likevel ikke noe fall å snakke om, men såpass grunt at det stikker opp steiner. Her må man ut av kanoen og skyve den over. Fra Sanderød var det ikke flere trefall. Etter et par km kommer man til Bjørnrødvann. Her skal man holde seg mot vest for å finne utløpet ned mot Vansjø. Utløpet av Bjørnrødvann er godt dekket av siv. Kartet viser at åpningen til utløpet er bredt, men med alt sivet, virker den heller smal. 

Det beste startstedet

Rett etter utløpet, padler du under broa i Bjørnrødkrysset. Her finner man, etter vår erfaring, det beste og enkleste startstedet for en kanotur i Hobølelva. Elvebredden går bratt nedover mot elva de aller fleste steder. Unntaket er ved Bjørnrødbrua. Der er det en liten gresslette som gjør det lett å sette ut kanoen. Sør for Bjørnrødvann blir elva noe bredere, og det er bare et par kilometer igjen til du er ute i Mosserosflasken i Vansjø. Landskapet åpner seg og vinden øker som oftest ute på fjorden. Bølgene kan faktisk bli så store at det er vanskelig å padle, men er det roligere sjø er mulighetene videre mange. Flere steder er det trange viker og fjordtarmer som er fine å padle med kano eller kajakk. Gjennom Nåløyet er en av de mest populære padlerutene.

Fiskeslag i Vansjø og Hobølelva:

 1. 3-pigget stingsild - Konkurransesvak art.
 2. Steinsmett - Finnes i rennende vann og kan ha høy forekomst enkelte områder.
 3. Ørekyte - Finnes i klart vann, bekker, elver, forekommer særlig øverst i Hobølelva.
 4. Ørret - Sjelden, krav til klart og hurtigrennende vann, øverst i Hobølelva.
 5. Niøye - Lever nedgravd i elvebunnens mudder og sand, nederste del av Hobølelva.
 6. Stam - Lever i svakt rennende vann, finnes i Hobølelva, men ikke i Vansjø.
 7. Gjørs - Finnes i Storefjorden og Vanemfjorden i åpne områder, rovfisk, liker høy temperatur og grumset vann.
 8. Gjedde - Grunne områder, åpne områder og i tett vegetasjon, trives i klart vann.
 9. Lake - Rovfisk, bunnfisk på dypt vann, liten bestand.
 10. Hork - Liten bunnfisk, både grunt og dypt vann.
 11. Krøkle - Liten fisk som trives på dyp over 15 meter, byttefisk, lever i Storefjorden.
 12. Brasme - Grunne områder utenfor vegetasjonen, stor bestand, dominerer i næringsrike områder med lav sikt, finnes i Vanemfjorden.
 13. Mort - Finnes nesten overalt, byttefisk.
 14. Flire - Finnes utenfor vegetasjonen, ligner brasme, Vanemfjorden og Storefjorden i grunne områder.
 15. Laue - Utenfor vegetasjonen, ofte i vann med lav sikt, byttefisk.
 16. Abbor - Utenfor vegetasjonen, både på grunt vann og i åpent vann, ofte tette bestander, også rovfisk.
 17. Sørv - Karpefisk, grunt vann, tett vegetasjon, konkurransesvak.
 18. Suter - Karpefisk som har blitt utsatt noe som anses som uheldig.
 19. Ål - Forekomsten sterkt redusert pga vandringshinder i Mossefossen. Vansjø har stort potensial for produksjon av ål.

Kilde: Fylkesmannen i Østfold

DMC Firewall is a Joomla Security extension!