logo1Inspirasjon til gode opplevelser i natur og villmark.

Hvordan komme seg til Søndre Skytten.
Det meste naturskjønne rutevalget til Søndre Skytten går fra Sandbakken langs Eriksvanns bredder.

Kartreferanse: Oslo Østmark 1:50 000
UTM 079 369

sondreskyttFra Sandbakken går du oppover og østover til det idylliske Tømmerholtjern. Både blåmerket og rødmerket sti går til tjernet. Tømmerholtjern ligger bare omlag 700 meter fra Sandbakken og er et yndet turmål for familier. Her er egen bålplass med tømmerstokker til å sitte på. Vær forsiktig med den myrete bredden nord i tjernet. Her synker du dypt hvis du går ut på! Det finnes både ørret og abbor her, men den store mengden padder er mer merkbar, særlig i april-mai hvor de høres ut som gjess.

På østsiden av Tømmerholtjern fortsetter vi langs de blå merkene. Her er det en fordel å følge merket løype framfor å gå utenom stien, fordi det er svært ulendt ned mot Eriksvann. Bommer du vil du møte stupbratte skrenter. Rett etter Tømmerholtjern går stien rundt Griseputten, et lite rundt tjern hvor det settes ut ørret.

Like etter Griseputten begynner nedstigningen til Eriksvannet. Stien går delvis i en bekk, og ved kuldegrader dannes det et tykt nok islag til at man kan skli på baken ned deler av bakken. Nede er vi ved Eriksvann, hvor den gamle Plankeveien gikk over vannet sondreskytten250vinterstid. På våren er det gode sjanser for å se firfisler rundt Eriksvann. De er veldig raske, og ofte vil du bare høre rasling i sivet. Følg stien langs østsiden av Eriksvann. Her går stien helt inntil vannet. Nå er det flatt terreng helt fram til Søndre Skytten. I Eriksvann lever ørret, abbor, mort og lake. Ved nordenden av Eriksvann går stien videre nordover langs bekken som renner inn i Sør-Elvåga. I området er det flere trær som er felt av bever. Følg stien videre langs Sør-Elvågas østlige bredd, og du er straks oppe på platået hvor husmannsplassen Søndre Skytten ligger.

Søndre Skyttens historie
På 1600-tallet solgte kongen sin eiendom i Østmarka til adelsmenn, embetsmenn og velstående kjøpmenn. Før kongen overtok eiendommen under reformasjonen i 1536 var skogeiendommene eid av kirken. Store gårder som Losby og Rustad brukte skogen som beiteområder i tillegg til tømmer og ved. Med økt folkemengde ble det etablert husmannsplasser under gårdene i marka på 1600- og 1700- tallet. Omkring 1750 var det en kjøpmann som hadde kjøpt opp nærmest hele Østmarka: Peder Cudrio. Største delen sondreskytten250bav Østmarka eies i dag av Oslo kommune som driver skogsdrift og vedlikeholder stier og veier.

Midt på plassen Søndre Skytten står et informasjonsskilt satt opp av skogvesenet. Det informeres om at Søndre Skytten var en husmannsplass under Losby fra 1701. Men en husmann ved navn Lars drev plassen allerede i 1670 og -80 årene (Sigurd Senje: Østmarka, 2003). Den ene sønnen, Erik, overtok Søndre Skytten, mens den andre, Hans, slo seg til på Nordre Skytten. Begge ble kalt skytter, og Senje mener det skyldtes at de var gode jegere. Navnet på plassen stammer trolig fra dem. Oftest er det heller motsatt. Folk tar navn etter plassen.

Erik med kone fikk datteren Ingeborg som giftet seg med Hans Olsen fra Trysil. De overtok plassen og hadde våningshus, låve, stall og kjone (lite hus brukt til tørking av korn). De hadde en hest, to kyr, seks geiter og to bukker. Plassen ble nedlagt omkring 1900. Losby drev senere sagbruksdrift ved hjelp av en mobil dampmaskin, en lokomobil. sondreskyttendampDenne drev en sag i 1928-1934 og i 1942-1947, og det ble i den forbindelse oppført en liten stue der. I den første perioden var det en dampmaskin av engelsk fabrikat som ble solgt i 1934. En dampmaskin fra Eskilstuna ble kjøpt allerede i 1906 og brukt i den andre perioden.

Restene av den står fortsatt på plassen og ruster. Denne dampmaskinen ble brukt mange andre steder i Østmarka før den endte på Søndre Skytten. I 1947 kjøpte Aker kommune (som nå er Oslo kommune) husene på Skytten fordi Elvåga skulle bli drikkevann. Husene ble revet i 1951.

Andrea ble født på plassen i 1815 og var den første "Mor Skytten". Hun og moren Kari bar melk til byen i to trespann med 11-12 liter i hver. Denne turen tok de 2-3 ganger i uka og de startet klokken 5 om morgenen. Andrea giftet seg med Nils på Nordre Skytten, og det var her "Mor Skytten" navnet oppsto. Navnet kom av gjestfriheten og serveringen hun ga folk som kom innom. Datteren fortsatte denne gjestfriheten og "Mor Skytten" navnet levde videre.

Kilder:
Boken Østmarka av Sigurd Senje, 2003.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd