logo1Inspirasjon til gode opplevelser i natur og villmark.

Fra mange av serveringsstedene i vest går det sykkelvei nesten helt fram. Med sykkel blir turen enklere og med litt trilling kan du ta sykkelen helt fram.

Husmannsplassen Plassen Skytten eller Nordre Skytten ble ryddet på slutten av 1600-tallet. Her fantes våningshus, sagbygning, fjøs, låve, badstu, kjone, to kornbuer og tre engløer. Ut av de små åkrene ble det en tønne havre.

vandrer9ar

Startsteder: Skullerudstua, Rustadsaga, Østmarksetra, Grønmo, Sandbakken, m.m.
Kartreferanse: Østmarka 1:50 000 UTM 074 374

skyttenbroNår du følger blåmerket sti ser du plassen er merket med et skilt. Du må likevel gå ned mot vannet for å se restene av bygningene. Der nede ser vi at det må ha vært en idyllisk plass å bo på, med utsikt over Sør-Elvåga.

På 1800-tallet bar husmannens kone melk til Kristiania tre ganger i uka. Med en sele over skuldrene bar hun to trespann med 11-12 liter i hver. Hun måtte starte marsjen kl. fem om morgenen skulle kjøperne få melken i passe tid. Senere tok man i bruk hest til melketransporten. På Skytten kunne turvandrere få hvile og en kopp kaffe. Etterkommere fra Skyttenplassen drev kafeen på Rustadsaga på begynnelsen av 1900-tallet. Serveringen på Skytten holdt fram i generasjoner, helt til Elvåga ble regulert som drikkevann for byens befolkning rundt 1947. I 1951 ble husene revet. (kilde: Sigurd Senjes bok "Østmarka")

Kommer du fra nordvest har du ikke følelsen av å gå i vill natur. Her er grusveier og en stor bro i betong og tre, Skyttenbrua. Den kalles også El Paso og ble bygget i 1960-årene i forbindelse med reguleringen av Elvåga. Da ble det også bygget en anleggsvei til broa. Slik gir det en større naturopplevelse å nærme seg Nordre Skytten fra sør. Da passerer du husmannsplassen Søndre Skytten som var nærmeste nabo til Nordre Skytten.

skyttenbrua

skyttenkart

Our website is protected by DMC Firewall!